Energilagring

Med effektiva lagringstekniker kan man spara energi som produceras och används när den behövs som mest. Den kan till exempel säljas då elpriset är högt eller sparas för att jämna ut variationer som generellt tilltar i och med ökande användning av förnyelsebar energi.

Variationer blir problem både då effekten ökar och minskar:

Vid effektökning kan nivån för den maxeffekt som effektavgiften är baserad på, överskridas. Detta leder till extrakostnader, sänkta priser på den elen man säljer eller att man inte får betalt för den alls.

Om effekten istället sjunker ger det uppenbara problem som att effekten kan bli för liten i förhållande till vad som behövs. Förutom elektrisk energi kan termisk energi och gas också vara aktuella att lagra för att sedan ta ut elektricitet, värme eller arbete.