Temperaturreglering av förbränningsluft

Speciellt vid stora anläggningar är det viktigt att minimera yttre störningar på förbränningen. Variationer av förbränningsluftens temperatur bör därför elimineras. Detta sker vanligen genom att förbränningsluften får passera en värmeväxlare. Temperaturen på utgående luft konstantregleras med en regulator som kan ha PID-funktion. Vanligen får man tillräckligt bra konstanthållning med enbart PI-funktion.