Beräkning av verkningsgraden för en fläkt

Verkningsgraden för en fläkt beräknas enligt följande ekvationer:

 

Enligt VVS AMA 98 skall en fläkt vara utförd så att totalverkningsgraden vid den dimensionerade driftpunkten ej understiger följande värden:

Fläkttyp                                Klass A
Aktiv eleffekt Pel (kW)
Klass B
Aktiv eleffekt Pel (kW)
1-3            >3             1-3             >3           
Radialfläkt med
bakåtriktade,bakåtböjda
skovlar
55 60 65 70
Radialfläkt med framåtriktade,
framåtböjda skovlar
35 40 45 50
Radialfläkt med raka, radiella
skovlar
35 40 45 50
Tvärströmsfläkt 40 45 50 55
Radialfläkthjul 45 50 55 60
Axialfläkt i kanal 45 50 55 60
Axialfläkt, icke kanalansluten 40 45 50 55