Ventilblock

Tryckdifferensmätning

Vid tryckdifferensmätning används ett ventilblock för anslutning av processtrycken.

Det finns två typer av ventilblock:

 • 3-ventilsblock
 • 5-ventilsblock


   
 

3-ventilsblock

Används för att kunna:

 • stänga processanslutningen och demontera givaren.
 • nollställa givaren.


   
Driftläge

Driftläge

Demontering

Demontering

Nollställning

Nollställning

 

5-ventilsblock

Används då man dessutom vill:

 • kunna renblåsa signalledningarna utan att skada givaren.
 • kunna tryckreducera eller dränera givaren före demontering vid farliga processmedia.   
Renblåsning

Renblåsning

Tryckreducering/dränering

Tryckreducering/dränering

 
 

Tryckmätning

Vid tryckmätning kan ett 2-ventilsblock användas om man vill kunna renblåsa signalledningen på givaringången.

Driftläge

Driftläge

Renblåsning

Renblåsning