Konstanthållning av ångtryck

Ångtrycksreglering

Beroende på hur ångan används skiljer man på konstanthållning av trycket efter överhettarna (högtrycksstammen) eller i ångdomen. Vid den enklaste formen av konstanthållning av trycket styr man helt enkelt bränsleflödet med hjälp av en tryckregulator som mäter ångtrycket. Eldar man med olja eller gas och belastningsvariationerna inte är allt för stora och/eller för snabba är detta oftast tillräckligt. Regulatorn förses med en PI-funktion.

Vill man säkerställa styrningen av bränsleflödet kan en kaskadreglering ångtryck – bränsleflöde rekommenderas. För att detta ska ge en förbättring bör det vara minst tio gånger skillnad i processtidskonstanten för ångtrycket och bränsleflödet. Detta är oftast fallet om ångvolymen i domen plus överhettare (och i eventuell ångkondensator) är tillräckligt stor. Stor ångvolym minskar återverkan mellan ånguttagen vid ångtrycket men gör att tryckregleringen blir ”trög” (långsam). Har man stora och snabba störningar på ånguttagen bör man därför framkoppla störningarna (ångflödet) till bränsleventilen med en konstant framkopplingsförstärkning. Gäller speciellt då trycket mäts i högtrycksstammen. Vid mycket snabba uttagsändringar kan man behöva ett dynamiskt framkopplingsfilter, PD-filter, för att få ett resolut kommando till bränsleflödet, detta gäller speciellt vid fastbränslepannor.

Tryckreglering av tryckstammar (reducerat ångtryck)

Tryckreglering av tryckstammar (reducerat ångtryck)