Lagring av gas

Många av de gaser som är biprodukter vid tillverkning av stål är energirika. De kan bland annat förbrännas och användas för el-generering med hjälp av en ångturbindriven generator. Gas är en effektivare energibärare vid överföring och lagring av stora energimängder jämfört med elektricitet. 

Gas kan lagras på olika sätt, till exempel i:

  • cisterner och tankar
  • bergrum
  • akviferer
  • rörlager 

Lokala förutsättningar styr vilken metod som är bäst lämpad.
 

Cisterner och tankar

Gasen förvaras i flytande form. Tankarna är vanligtvis gjorda av rostfritt stål eller komposit och har en maximal volym av nästan 250 kubikmeter.

Företag verksamma inom området:

ABG

SRMAB
 

Bergrum

Denna metod är väl beprövad och det finns flera lager i Sverige. Trycket i gasen kan inte vara högt om inte bergrummets väggar tätats med exempelvis betong eller stål.

Företag verksamma inom området:

Styrud

Zublin
 

Akviferer

En akvifer är ett naturligt förekommande underjordiskt vattenfyllt rum. Det existerande grundvattnet i rummen ersätts med gasen som pumpas ner. Akviferen bör vara djupt belägen, där berggrunden är fast, eftersom gas läcker lättare än vatten.
 

Rörlager

Gavelförsedda högtrycksrör kan sammankopplas och bilda lokala gaslager. Metoden lämpar sig bland annat vid utjämning av laster.