Nivåmätning

Nivåmätare omvandlar nivån till en avläsbar storhet på platsen där nivån mäts.

Exempel på sådana mätare:

  • synglas 
  • flottör
  • pejlstickor 
  • överloppsrör
     

Nivågivare omvandlar nivån till en signal som överförs till ett centralt övervakningsställe eller till en regulator.

Den vanligaste metoden för att mäta en vätskas nivå är att mäta det hydrostatiska trycket. Nivåmätningen övergår då till att bli en tryckmätning (vid öppna kärl) eller tryckdifferensmätning (vid slutna kärl). För att det hydrostatiska trycket ska vara ett mått på nivån måste densiteten vara konstant eller att man kompenserar för densitetsvariationerna.
 

 

Mätprinciper för vätskenivåer

 

 

Mätprincip 

Figur

Anmärkning

 
 

Direkta metoder:

 

 

Pejlstickor och pejlband

Öppna kärl. Manuell hantering

 

 

Flottör

Öppna och slutna kärl. Kontaktfunktion för styrning eller larm

 

 

Nivåglas

Öppna och slutna kärl.
Kan även förses med prismor för tydligare indikering

 
 

 

Glasrörställ

Öppna och slutna kärl. Kontaktfunktioner för styrning eller larm

 

 

Nivåvippor

Öppna och slutna kärl. Kontaktfunktion för styrning eller larm

 

 

Stämgafflar

Öppna och slutna kärl. Kontaktfunktioner för styrning eller larm

 

 
 

Hydrostatiska metoder:


 

Direktanslutna tryckgivare via membranbox eller signalrör

Öppna kärl

 

 

Membranboxar nedsänkta i nivåkärlet

Öppna kärl
Bergrum och dammar

 

 

Bubbelrör - Purging

Öppna men även slutna kärl.
Vertikalt montage
Horisontellt montage

 

 

Direktanslutna tryckdifferensgivare via membranbox eller signalrör

Slutna kärl

 

 

 

Deplacementsgivare

Öppna men vanligen slutna kärl. Små mätområden. Monteras vanligen i kommunicerande kärl.

 

 

Kontaktelektroder

Öppna och slutna kärl. Tvåpunkts eller flerpunktsmätning

 

 
 

Mätprinciper för vätskenivåer och fasta medium


 

Mätprincip

Figur

Anmärkning

 

 

Vägning

Öppna och slutna kärl. Densitetsberoende

 

 

Strålningsreflektion
Ekolod – Radar Ultraljud

Öppna och slutna kärl

 

 

Strålningsabsortion
Radioaktiv (gamma) strålning

Öppna och slutna kärl

 

 

Kapacitiv avkänning
Avstånds och dielektrikum variationer

Öppna och slutna kärl

 

 

Mekaniska kontaktmetoder

Endast fasta ämnen