Stegbalksugnar

Stegbalksugnar och genomströmningsugnar är exempel på värmningsugnar med olika temperaturzoner.

Istället för att ställa in olika börvärden för de olika zonerna ställs ett börvärde in för en zon. Sedan anges förhållandet mellan de olika zonerna. Förhållandet anges med en BIAS. BIAS betyder nollpunktsförskjutning.

Vissa styrsystem har en funktion som kallas Auto BIAS. Det innebär att styrsystemet automatiskt beräknar den BIAS som behövs. Det fungerar genom att temperaturen i en zon körs manuellt till önskad temperatur. När sedan regulatorn ställs i Auto beräknas BIAS och läggs in i systemet.