Energieffektiviseringsåtgärder i styr- och reglersystem

Checklista för energisparåtgärder i styr- och reglersystemen som erfarenhetsmässigt har visat sig medföra stora energibesparingar:

 • Kontrollera och justera brännare, regulatorer, ställdon och ventiler samt givareutrustning.
   
 • Kontrollera natt- och helgsänkning av temperaturen. Förläng utvärderingsperioderna. 
   
 • Kontrollera temperaturledvärden samt eventuella förskjutningar, kurvor och brytpunkter.
   
 • Optimera drifttider för fläktar - tidsstyr med programverk. 
   
 • Stryp vatten- och luftsystem för optimal flödesfördelning.
   
 • Följ upp med periodiskt underhåll och tillsyn.