Transmissionssystem

I en industriell process uppstår energiförluster som måste kompenseras genom en ökning av den till processen tillförda energin. För industriella transmissionssystem består energiförlusterna ofta av friktionsförluster men även andra typer av förluster, som tryckfall eller läckage, kan förekomma. Eftersom summan av energiförlusterna i samtliga av en tillverkningsprocess olika komponenter måste tillföras som energi är det, ur energihushållningssynpunkt, viktigt att minimera förluster i varje enskild komponent.

I vissa typer av mekaniska transmissionssystem överförs vridmoment mellan axlar via olika komponenter. Exempel på sådana komponenter är kedjetransmissioner, remtransmissioner, kugghjul och kuggväxlar. I andra transmissionssystem utförs ett rätlinjigt arbete och exempel på komponenter i dessa system är glidlister, gejdrar och olika former av cylindrar för överföring av kraft, till exempel tryckluftscylindrar, hydraulcylindrar och elektromekaniska system som roterande motorer med skruv eller kuggstång eller linjärmotorer.

För att minska friktionsförluster i såväl roterande och linjära transmissionssystem används lager av olika typ och material. Det kan vara radiala-, axiala- och koniska lager för roterande rörelser och gejdrar för linjära rörelser. Oberoende av hur rörelsen ser ut kan lagren också delas in i rullningslager och glidlager.

De ovan nämnda komponenterna finns i nästan alla varianter av industriell mekanisk utrustning. Valet av komponenter påverkar därför i hög grad energieffektiviteten i olika typer av mekanisk utrustningen genom att den sammantagna friktionsförlusten blir energiförluster som måste kompenseras av den motor som driver maskinen.