Temperaturreglering av brännolja

För att brännoljan till en brännare ska ge beräknad värmeeffekt i en panna eller ugn måste densiteten och därmed temperaturen vara konstant. Temperaturen konstanthålls med en värmeväxlare och en temperaturregulator som kan ha PID-funktion. Vanligen nöjer man sig dock med PI-funktion.