Ångbildningstryck

En vätskas kokpunkt varierar med trycket på vätskan. Detta kallar man ångbildningstryck, det vill säga vid vilket tryck vätskans kokpunkt infaller vid en given temperatur.