Endoterma reaktioner

En endoterm reaktion är en reaktion som förbrukar värme.