Direktreducerat järn, DRI

I en direktreduceringsprocess används järnoxid i form av styckmalm, pellets eller fines. Reduktionsmedlet är naturgas eller inte koksande kol och små mängder dolomit. Flussmedlet är kalk eller kalksten. Reduktionsprocessen kan antingen vara gas- eller kolbaserad beroende på lokala tillgångar och förutsättningar. År 2010 var drygt 74 % av världens DRI gasbaserad. 
 

Jämförelse av två DRI processer, Midrex och FASTMET:

Midrex 

År 2010 stod Midrex processen för 60 % av världsproduktionen av DRI. Processen reducerar järnoxid i form av pellets eller stycken, i en schaktugn med naturgas. En del av toppgasen tas tillvara, blandas med ny naturgas och återanvänds i ugnen. För att öka gasens temperatur och på så vis också reduktionshastigheten, tillsätts syre.

FASTMET 

FASTMET metoden agglomererar fines och rester från stålverk till metalliskt järn i en roterugn. Förbränningen av reduktionsgasen och kolmonoxid från järnreduktionen ger den primära energin till roterugnen.
 

Jämförelse 

Diagrammet visar hur kostnaden är fördelad på olika råvaror per ton producerat DRI för respektive metod. Midrexprocessen kräver mer el än FASTMET men den totala energikonsumtionen är mindre. Därför släpper Midrex ut cirka 60 % mindre koldioxid än FASTMET. För att Midrexmetoden ska bli ekonomiskt fördelaktig måste dock väsentliga prisförändringar ske. 

Midrexmetoden är dyrare men miljövänligare än FASTMET.

 
Bild från Comparison of commercially available direct reduction process, K. Huitu och M. Kekkonen


Bild från Comparison of commercially available direct reduction process, K. Huitu och M. Kekkonen