Rökpunkt

Rökpunkten är en egenskap hos vätskeformiga bränslen som mäter tendensen att bilda sot vid förbränning. Ju högre rökpunkt, desto lägre är tendensen att blida sot. Rökpunkten bestäms experimentellt.