Värmebehandling

Stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Man värmebehandlar för att ta bort inre spänningar från till exempel tidigare behandling (som härdning, kallvalsning eller ojämn kylning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet, för att underlätta vidare bearbetning (till exempel smide eller valsning) förbättra de mekaniska egenskaperna (till exempel hårdhet, seghet och slitstyrka).

Alla stål är legeringar av järn och kol. Andra legeringselement tillsätts för att uppnå specifika egenskaper. En av de huvudsakliga anledningarna för att tillsätta legeringsämnen är att manipulera materialets respons på värmebehandling. Det termiska beteendet hos stål, och de förändringar i mikrostruktur som värmning och kylning ger, är grunden för all värmebehandling. Beskrivningen av hur austenit sönderfaller till cementite eller martensit med tid och temperatur finns för alla kommersiellt tillgängliga stål i så kallade Fe-C fasdiagram för jämvikt och TTT-kurvor.

Värmebehandlingsmetoderna kan delas upp i:

  • Mjukgörande behandling (till exempel glödgning, normalisering). Används för att minska hårdheten, förfina kornstorleken och öka bearbetbarheten. Främst i syfte att göra vidare bearbetning möjlig eller lättare.
  • Härdningsprocesser (till exempel härdning, sätthärdning). Används för att öka hårdheten i bulk eller yta främst i syfte färdigställa stålet för slutanvändning.
  • Termokemisk värmebehandling (till exempel uppkolning). Används för att utveckla specifika ytegenskaper främst i syfte att färdigställa stålet för slutanvändning.

Värmebehandling kan ges till gjutet material, formsmitt material och kallarbetat material som plåt och tråd och genomförs i en värmebehandlingsugn.
 

 

Operation

Ändamål

Anm.

Homogenisering

För att ge vissa stål optimala egenskaper

Glödgning vid relativt hög temperatur under lång tid

Etappglödgning

Sänker stålets hårdhet så att härd- och svalningssprickor undviks.

Innebär strukturomvandling av stålet.

Väteglödgning

Minska för höga vätehalter genom diffusion.

Måste föregås av etapp-glödgning för att åstadkomma strukturomvandling

Regenererings-glödgning

För att ge vissa stål optimala egenskaper före mjukglödgning

Forcerad kylning i specificerade kylmedier.

Mjukglödgning

Ge materialet lämplig hårdhet före maskinbearbetning samt lämplig utgångsstruktur för vidare värmebehandling.

Innefattar styrd svalning i en eller flera etapper

Härdning

Ge materialet hög hårdhet.

Innefattar styrd kylning i specificerade kylmedia. Skall följas av anlöpning snarast möjligt.

Anlöpning

Ge materialet önskad leveranshårdhet

För de flesta stålsorter krävs anlöpning i två omgångar med mellanliggande svalning till rumstemperatur.

Normalisering

Lika mjukglödgning