Densitet

Densitet är en fysikalisk term som beskriver hur ”tungt” alternativt ”lätt” ett ämne är. Det kan med andra ord beskrivas som ett ämnes täthet och enheten är massa per volymsenhet, kg/m³ . Ett ämnes densitet beror av dess tryck och temperatur.

 
 

m = Massa, kg
V = Volymen, m³