Energiinnehåll i vatten

Vatten används i en rad olika enhetsprocesser inom stålindustrin. De olika enhetsprocesserna är både öppna respektive slutna vilket medför att vissa vattenmängder har varit i direkt kontakt med det tillverkade stålet och blir på så sätt förorenade. Vid höga temperaturer övergår vatten i gasfas och benämns då ånga. Energiinnehållet i vattenånga kan beräknas utifrån massan respektive entalpin för ånga.

Energiinnehållet i vatten kan beräknas utifrån följande ekvation:

 
 

E = energiinnehållet, kJ
ρ = vattnets densitet [kg/m³] (tänk på att vattnets densitet beror på temperaturen)
V = vattnets volym [m³]
m = massa [kg]
Cp = värmekapaciviteten [kJ/kg, K]
T = vattnets temperatur [K]
Tref = referenstemperaturen [K], vanligtvis 298,15 K.