Energiinnehåll i naturgas

I Sverige används idag enbart naturgas från den danska Nordsjön men stora fyndigheter finns på andra platser i världen. Gasens ursprung påverkar sammansättningen och den största komponenten i naturgas är metan, men även propan, butan och andra högre kolväten finns representerade.

Naturgas kunde tidigare endast användas av järn- och stålverk i södra delen av Sverige, där distributionsnät för naturgas finns. Sedan det blev möjligt att transportera naturgas i flytande form, så kallad LNG, så har olja bytts ut mot LNG för användning i värmnings- och värmebehandlingsugnar på flera ställen i landet.

Naturgasen används främst för att ersätta oljan i de enhetsprocesser där den brukas.

Energiinnehållet i naturgas kan beräknas med följande ekvation: 

 
 


E = energiinnehåll, [MJ]
V = volym [m³]
LHVv = värmevärde, [MJ/m³]