Energiinnehåll i gasol

Gasol är ett svenskt samlingsnamn för alla de kolväten som består av propan, butan eller en blandning av de båda. Gasol är ett gasbränsle och den internationella benämningen är LPG (Liquified Petroleum Gases). I stålindustrin används gasol främst i värmnings- och värmebehandlingsugnar. 

Vid framtagning av energiinnehållet i gasol används följande ekvation.

 
 


E = energiinnehåll, J
m = massa, kg
Hi = effektiva värmevärdet, J/kg