Energiinnehåll i koksgas

Koksugnsgas avgår från koksverket vid pyrolys av kol. Den mängd koksgas som erhålls uppgår till cirka 300-350 nm³/ ton kol. Gasen används internt i verket, exempelvis recirkuleras den i koksverket och används som bränsle vid pyrolysen, i pannor och så vidare.

Energiinnehållet i koksgas kan beräknas med följande ekvation:

 
 


E = energiinnehåll, J
V = volym,
H = värmevärde, J/