Energiinnehåll i LD-gas

LD-processens syfte är att minska kolhalten i råjärnet. Detta görs i en så kallad LD-konverter som är självförsörjande med avseende på energi och dessutom genereras den brännbara gasen LD-gas.

Energiinnehållet i LD-gas kan beräknas med följande ekvation.

 
 


E = energiinnehåll, J
V = volym, m³
Hv = värmevärde, J/ m³
  
Värmevärdet för LD-gas uppgår till cirka 7 GJ/ 1000 m³.

Se även bränsledata för LD-gas.