Kol

Kol är efter olja den mest betydelsefulla energikällan i världen och delas upp i energirika och energifattiga koltyper. Cirka två tredjedelar av världens stålproduktion är beroende av tillgång till kol och då främst kokskol som omvandlas till koks i stålverkets koksverk.

Energiinnehållet i kol kan beräknas utifrån ekvationen nedan. Värmevärdet för kokskol är cirka 28,1 GJ/ton.

 

E = energiinnehåll, J
m = massa, kg
Hi = effektiva värmevärdet, J/kg