Energiinnehåll i kolstål

Till varmt material inom stålindustrin räknas i regel kolstål. Kolstål är en legering där främst järn och kol ingår, men även ett antal andra grundämnen ingår i en mindre mängd. Viktsandelen av de olika legeringsämnena är känd och hänsyn måste därför tas till samtliga av dessa. Entalpiteten för respektive legeringsämne beror av temperaturen och kan utläsas från redan befintliga diagram.

Då sammansättningen och entalpin för respektive legeringsämne är kända (se entalpidiagram för järn respektive legeringsämnen nedan) kan ekvationen nedan användas för framtagning av entalpi, energiinnehåll.

 
 


h = Entalpiteten för legeringen
a1 = Viktsandel av legeringsämne nummer ett
h1 = Entalpitet för legeringsämne nummer ett
ai = Viktsandel av legeringsämne nummer i
hi = Entalpitet för legeringsämne nummer i

 

Entalpi för järn

 
 

Entalpi för legeringsämnen

 
 

Vid mer överslagsmässiga beräkningar kan ett förenklat diagram användas för framtagning av entalpin, se diagram-entalpi för kolstål nedan.
 

Entalpi för kolstål