Energiinnehåll i masugnsgas

I masugnen produceras råjärn via en kemisk reaktion som utvecklar stora mängder masugnsgas, cirka 1500 nm³/ ton råjärn. Denna gas kan utnyttjas som bränsle i andra processer i verket, exempelvis som bränsle i apparater för värmning av blästerluften till masugnen, vid undereldning i koksverk eller i kraftverk. Värmevärdet för masugnsgas är relativt lågt i jämförelse med för andra gaser.

Energiinnehållet i masugnsgas kan beräknas med följande ekvation:

 
 


E = energiinnehåll, J
V = volym, m³
Hv = värmevärde, J/m³