Specifik tyngd

Specifik tyngd är densiteten för ett bränsle dividerat med densiteten för vatten vid samma temperatur. Denna egenskap har framförallt betydelse för vätskeformiga bränslen.